Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Go-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänster för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt beroenden som definieras i din go.mod-fil.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Go.
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World – Go-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Applikationen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på applikationens webbadress.

Go's Hello World-sida efter framgångsrik installation.
Go’s Hello World-sida efter framgångsrik installation.

Installation av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den eller hårdkoda den i applikationen. Använd os.Getenv("PORT") i din kod när du hänvisar till serverporten.

Start-kommando

För den här applikationen så kan Start-kommandot lämnas tomt. När du lägger till applikationen så upptäcker Kinsta det startkommando som krävs för webbprocessen under den första distribueringen automatiskt.