Skip Navigation
מעודכן
פברואר 22, 2021

תרגום המחרוזות של WPML מאפשר לתרגם טקסטים שאינם בפוסטים, בדפים ובטקסונומיות. זה כולל את תיאור האתר, טקסטים כלליים במסכי ניהול, כותרות וידג'טים וטקסטים רבים אחרים.

כלול במדריך זה:

הפעלה של 'תרגום מחרוזות'

המודול 'תרגום המחרוזות' של WPML הוא חלק מסוג החשבון Multilingual CMS. כדי להפעילו אותו, ראשית יש להורידו מהמקטע הורדות בחשבון WPML.org ולהתקין אותו.

לאחר מכן נווט אל WPML ← תרגום מחרוזות.

בחירה של איזה מחרוזות ניתן יהיה לתרגם

אתר מורכב עשוי להכיל מחרוזות רבות לתרגום. השתמש במסנן התצוגה שבראש הדף 'תרגום מחרוזות' כדי לקבוע איזה מחרוזות להציג.

מחרוזות רבות כבר טעונות לתוך הטבה 'תרגום מחרוזות' ומוכנות לתרגום. אולם WPML לא טוענת כל מחרוזת באופן אוטומטי. אם אינך מוצא מחורזת ספציפית שאתה מעוניין לתרגם, עיין במאמר שלנו אודות מציאת מחרוזות.

כיצד לתרגם מחרוזת

לאחר שאיתרת מחרוזת שאתה רוצה לתרגם, לחץ על הסמל + שמתחת לדגל של השפה שאליה אתה רוצה לתרגם אותה.

תרגום מחרוזת
תרגום מחרוזת

תוכל לשמור את התרגום שלך על-ידי לחיצה על המקש Enter או Tab במקלדת שלך או יציאה מהחלון. המקש Tab מאפשר לך להחליף בין שפות מבלי לבצע לחיצה.

אם אתה משתמש במודול 'ניהול התרגום' של WPML, תוכל גם לשלוח מחרוזות למתרגמים שלך.

לחץ על תיבות הסימון שליד מחרוזות, בחר את השפות מהרשימה, והוסף את המשימות לסל התרגום.

הוספת מחרוזות לסל התרגום
הוספת מחרוזות לסל התרגום

הקצה את משימת התרגום לעצמך או למתרגם מקומי כדי לתרגם את המחרוזות באמצעות עורך התרגום המתקדם. תוכל גם לשלוח את המשימה לתרגום על-ידי שירות תרגום.

ניתן גם להשתמש ב'תרגום מחרוזות' כדי לתרגם רכיבים כגון ודג'טים ו-favicons.

כיצד למחוק מחרוזת

כשכבר אינך משתמש בערכת עיצוב או בתוסף מסוימים, ייתכן שתרצה להוריד את המחרוזות המשוייכות אליהם. בחר את המחרוזות שאתה רוצה להסיר ולחץ על מחק מחרוזות שנבחרו.

מחיקת מחרוזת
מחיקת מחרוזת

כיצד לתרגם ערכות עיצוב ותוספים המקודדים בשפות שאינן אנגלית

אם ערכת עיצוב או תוסף שבהם אתה משתמש מקודדים בשפה שאינה אנגלית, ייתכן ש-WPML תבחר את שמת המקור של המחרוזות בצורה שגויה. עיין בתיעוד שלנו אודות כיצד לשנות את שפת המקור של מחרוזות ספציפיות ודומיינים שלמים בדף 'תרגום מחרוזות'.

עבור מפתחים: יצירת קובץ תצורת שפה

אנו מעודדים מחברי ערכות עיצוב ותוספים לכלול קובץ תצורת שפה בקוד שלהם, שאומר ל-WPML איזה מחרוזות מהטבלה wp_options יש לרשום לתרגום. זה יכול לחסוך הרבה זמן עבור משתמשים המגדירים תצורה של אתרים רב-לשוניים.